Foreto
Aleksandra Ignacionek
Lobbystka z wyboru synchronizująca
ZOBACZ WIĘCEJ
Patryk Jasiński
Prezes zarządu Open Europe sp. z o. o.
ZOBACZ WIĘCEJ
Michał Węgrzyn
Przedsiębiorca, sportowiec
ZOBACZ WIĘCEJ
Jakub Michalak
Przedsiębiorca, projektant
ZOBACZ WIĘCEJ
Łukasz Witulski
Specjalista ds. wizerunku, bloger
ZOBACZ WIĘCEJ