Foreto
Aleksandra Ignacionek
Lobbystka z wyboru synchronizująca
ZOBACZ WIĘCEJ
Wojciech Giżowski
Innowator
ZOBACZ WIĘCEJ
Marcin Popadiuk
Doradca strategiczny
ZOBACZ WIĘCEJ
Wojciech Plona
Prezes Zarządu Plona Consulting Sp. z o.o.
ZOBACZ WIĘCEJ