Foreto
Aleksandra Ignacionek
Lobbystka z wyboru synchronizująca
ZOBACZ WIĘCEJ
Bartłomiej Bucholc
Przedsiębiorca, Networker
ZOBACZ WIĘCEJ
Jakub Michalak
Przedsiębiorca, projektant
ZOBACZ WIĘCEJ
dr inż. Sławomir Ostrowski
Przedsiębiorca, project manager, naukowiec
ZOBACZ WIĘCEJ